Fysioterapi – Mikaela är också fysioterapeut i Borgå

Fysioterapi handlar om hur vi uppfattar vår kropp, hur vi kontrollerar och använder den på ett optimalt sätt. En fysioterapeut finns ofta med en längre tid i behandlingen eftersom det handlar om träning, rehabilitering eller upprätthållande av rörelseförmåga.

Fysioterapeuten bedömer bl.a. motorik, styrka, ledrörlighet och smärta, väljer åtgärder och genomför behandlingen. Efter det utvärderas resultatet. En fysioterapeut hjälper också i förebyggande syfte.

fb_fysiodn
Oscar Hackman liike rörlighet

Behandling och redskap

Olika redskap som används inom fysioterapin:

  • gummiband
  • tyngder eller bara egen kroppsvikt
  • balansbräden
  • bollar och dylikt

Fysioterapiutbildningen är värd 210 studiepoäng i Finland och sker bl.a. på Arcada i Helsingfors.
Jag blev utexaminerad våren 2017.

Välkommen till naprapat och fysioterapeut Mikaela Hackmans mottagning i Borgå.