FYSIOTERAPI

FYSIOTERAPI

Fysioterapi är en behandlingsmetod med fokus på att:

 • Återställa
 • Förbättra
 • Underhålla rörelseförmåga och funktionen hos mänskan.

Före den egentliga behandling gör jag olika tester

Mänskor kan ha fysiska skador, sjukdomar eller funktionshinder, som behöver åtgärdas. Jag vill tänka på människan som en helhet och behandla med den evidens som för tillfället finns tillgänglig. Syftet är att främja hälsa och välbefinnande genom att använda olika metoder och tekniker. Metoderna väljer jag efter att ha testat och utvärderat kundens fysiska tillstånd och begränsningar.
Testerna bedömer bland annat:

 • Motorik
 • Sensorik
 • Styrka
 • Ledrörlighet
 • Smärta

Behandlingen är alltid individuellt anpassad

Mitt mål är att utforma ett individuellt anpassat behandlingsprogram för alla och att följa med och förändra programmet efter behov. På detta sätt är fysioterapin också en förebyggande metod.

Olika terapeutiska behandlingsmetoder kan vara instruktioner om muskelträning för att förbättra muskelstyrka. Det kan lika väl handla om kontroll av rörelser, som görs okontrollerat för tillfället och därför åstadkommer överbelastning någon annanstans. Balansövningar är viktiga både för svindel och huvudvärk och en bra balans är inte så självklar som man ofta tror. Kroppshållningen är viktig för olika saker. Den posturala hållningen och rörelsemönster är någonting som jag dagligen talar om. En dålig hållning påverkar bland annat andningen och andningsfunktionen är viktig för kroppens hälsa och välbefinnande.

Orsaker till värken

Smärta hör till de absolut vanligaste orsakerna till att mänskor söker sig till fysioterapi. Det gäller att försöka förstå orsaken till smärta. Finns det till exempel en överbelastning, finns det en direkt skada, är smärtan kopplad till förslitning, diskbråck eller bettfel? Har vi rädslor eller gamla skador som spökar? Orsaken är viktig för att kunna behandla rätt. Ibland behöver vi röra på oss mera, ibland mindre eller annorlunda. Läs mer om mig och min utbildning

Fysioterapi här används gummiband som hjälpmedel.

På min mottagninga använder jag mig av

 • Gummiband
 • Bollar
 • Balansbräden
 • Tyngder och egen kroppsvikt

Också spegeln är ett viktigt redskap. Jag kan också följa med till konditions sal, simhall eller stavpromenader, konditions trappor o.s.v.