SPIRALSTABILISERING

Kort om spiralstabilisering

Kroppen består av olika muskelkedjor som har olika uppgifter. Vi har spiralformade kedjor som upprätthåller stabiliteten när vi rör oss, men vi har också vertikala kedjor som stabiliserar kroppen när vi är stilla, som till exempel när vi sitter eller står. Båda är nödvändiga, men i olika situationer, och det är bra att veta, att när den ena används, så slappnar den andra av. Detta fenomen används i övningar.

Hur kan man träna muskelkedjor?

Genom noggrant planerade övningar kan olika muskelkedjor tränas, stärkas, slappnas av och stretchas.
Den tjeckiska läkaren Richard Smišek har studerat muskelkedjors funktion och kommit fram till följande slutsatser:

  • Spänningar i vertikala muskelkedjor kan vara orsaken till ryggsmärtor.
  • Långvarig överanvändning av vertikala muskelkedjor påverkar ryggradens strukturer negativt.
  • Spiralformade kedjor sträcker ut ryggraden och skapar utrymme mellan kotorna, vilket minskar trycket på mellankotskivorna och förbättrar deras ämnesomsättning.

Baserat på sina iakttagelser har Richard Smišek utvecklat principer och målsättningar för den spiralbaserade stabiliseringsmetoden:

  • Stärka ryggradens stabilitet.
  • Aktiv avslappning av längsgående ryggmuskler (erector spinae).
  • Förbättra hållningen.
  • Upprätthålla kroppens vertikala linje under rörelse.
  • Återställa och träna rörelsemönstret i övre bålens och sätesmusklerna.

SPS-TIMMAR OCH KURSER

Vill du ha en bättre hålling, axlarna på sina rätta platser och mera rörlighet?

Kom med och träna!

Med hjälp av spiralistabilisering (SPS) hittar du kroppens mittläge.
Bra resultat har uppnåtts med SPS för behandling av ryggsmärta samt problem i
nacke- och axelregionen.

Övningar för Spiralistabilisering minskar trycket på mellankotskivorna och förbättrar deras ämnesomsättning. Under första delen av lektionen värms kroppen upp med olika rörlighetsövningar och fokus ligger på andningen. I Spiralistabiliseringsdelen används specialdesignade motståndsband.

Hjälp din kropp att hitta sitt mittläge. SPS Spiralistabilisering passar alla! Lektioner och kurser hålls i Borgå.

Ledare Mikaela Hackman

Fysioterapeut naprapat Mikaela Hackman.
Olika spiralstabiliseringsövningar.