REHABILITERING

REHABILITERING

Rehabilitering är en viktig del av återhämtningsprocessen, inte minst efter olika operationer. Målet med rehabiliteringen är att främja vävnadernas återhämtning och läkning samt återställa kroppens normala rörelseomfång och funktion. Rehabiliteringens förlopp är individuell och beror på kundens situation och målet.

Vissa principer är dock alltid de samma. Rehabiliteringen är nödvändig för musklers, senors och nervers återhämtning. Detta kräver en behandlingsplan, men också tid. Att lyssna på smärtan och följa med eventuella svullnader är viktigt eftersom de talar om vävnadens tillstånd och hjälper att styra rehabiliteringen i rätt riktning.

I början av behandlingen

I början av rehabiliteringen fokuserar vi på enklare rörelser och övningar som styr rörelsekontroll. Successivt övergår vi till mera krävande rörelser och övningar, i takt med vad kroppen är redo att hantera. Balansövningar är särskilt viktiga då vi talar om olika benproblem.

Rehabiliteringen är beroende av målet och är alltid individuell. Rörelse botar smärta, i den meningen att lämplig rörelse stärker vävnaden för att tåla belastning.

Rehabilitering, fysioterapeutten gör också olika mätningar.

Jag hjälper dig:

  • Ett progressivt träningsprogram som fokuserar på både rörlighet och styrka.
  • Jag lyssnar på dig och stöder dig och din rehabilitering genom varierande träning.
  • Att behandla ärr som stör funktionen.
  • Mobiliserar och manipulerar leder.
  • Kinesiologi tejp och dry-needling vid behov.
  • Följer med till simhallen, ger råd i fråga om stavgående och följer med till konditionstrapporna, eller konditions salen.

Överbelastning och överbelastningsskador

Överdriven rörelse är inte bra. Små skador, som uppstår vid hård träning hinner inte läka före följande träningspass. Överbelastning kräver en annan typ av behandling och mycket tålamod. Exempel på överbelastningsskador inkluderar ungdomars Osgood-Schlatter-, Sinding-Larsen-Johansson-syndrom och ryggkotans stressfraktur.

Musklernas huvudfunktion är att producera kraft och är vävnad, som reagerar snabbast på träning. Detta innebär att annan vävnad, såsom senor måste tas i beaktan för att inte överbelastas. För att stärka Akillessenan och Patellarsenan krävs månader av träning. Lagom är bäst!

Låt mig veta om det är något annat jag kan hjälpa dig med!