Unga idrottares ryggsmärta

Då en ung idrottare har ryggsmärta, lönar det sig att lyssna på allvar! Ömhet i ryggen går om på ett par dagar i normala fall och handlar inte om spända baklår! Framför allt fotbollsspelare, ishockeyspelare och dansare eller gymnaster utsätter sina ryggar för mer påfrestning än vad de klarar av. De vanligaste orsakerna är:

  • för mycket
  • för länge
  • för snabbt
  • för lite återhämtning

Då ryggensmärtan ännu känns efter 2 veckor, lönar det sig att göra en noggrannare undersökning.

Då ryggen används mer än den klarar av kan man få en stressreaktion på kotan och det betyder en längre rehabilitering. Rehabiliteringen går stegvis framåt, tills den unga är klar för att återgå till sin idrott.

Behandling av ryggsmärta hos en ung idrottare

Jag hjälper dig med testande av den unga idrottarens rygg och berättar i fall det är dags för noggrannare undersökning och en eventuell magnetbild (MRI). Jag hjälper också med rehabiliteringsprogrammet.

Välkommen på behandling

Kolla in också